Fondacija dr Zoran Đinđić izvršila je rekonstrukciju Virtuelnog muzeja dr Zorana Đinđića koji je postavljen na adresi www.zorandjindjic.org.

Imajući u vidu veliki broj poseta Fondacija je u proteklom periodu radila na dodavanju sadržaja. Značajna novina je i on-line prodavnica preko koje posetioci mogu naručiti knjge dr Zorana Đinđića. On-line prodavnica je rezultat nastojanja da se pisana reč dr Zorana Đinđića afirmiše i da bude dostupna većem broju čitalaca.

Trenutno svaka celina, bilo da su to govori, citati, video arhiva, pisana zaostavština, sada predstavlja posebnu sekciju na muzeju. Sadržaj u okviru sekcija je struktuiran, najčešće po periodima života, tako da korisnici na brz i jednostavan način mogu da pronađu željene materijale. Kako su društvene mreže neizostavan segment današnjeg prisustva na internetu Virtuelni muzej Zorana Đinđića prati taj trend, te sadržaj muzeja može na brz i lak način da se deli sa korisnicima mreža.

Proučavajući materijal koji je ostao iza pokojnog premijera i zahteve velikog broja posetilaca Fondacija dr Zoran Đinđić ulaže napore da ova destinacija bude inspiracija mladima i da ih podstakne na razmišljanje i akciju.

12.03.2012