Knjiga žalosti otvorena 13.03.2003. godine u vladi Republike Srbije povodom ubistva Predsednika Vlade Zorana Đinđića. Knjiga žalosti bila je izložena u Arhivu Srbije tokom 2009. godine na izložbi "Idejom i životom". Sve knjige žalosti, kao i ostala građa i dalje se čuvaju u Arhivu Srbije.

Uputstvo: levim klikom miša na naslov ili sliku knjige žalosti možete pristupiti prelistavanju sadržaja. Knjiga žalosti se otvaraju u posebnom prozoru na način koji simulira prelistavanje pravih knjiga. Duplim klikom na levi taster miša se vrši uveličavanje sadržaja. Ponovnim duplim klikom prikaz se vraća na prvobitan izgled.

Telegrami saučešća koji su predstavljeni u virtuelnom muzeju samo su mali deo izraza saučešća koji su upućeni na adresu Vlade Srbije, Demokratske stranke i porodice Đinđić. Za potrebe virtuelnog muzeja od više hiljada telegrama saučešća institucija, organizacija i građana izdvojeni su samo neki, koje su uputili visoki međunarodni zvaničnici i ogranizacije koji svedoče o poštovanju koje dr Zoran Đinđić uživao i prikazuju solidarnost brojnih država i institucija sa narodom Srbije i porodicom Đinđić.

Uputstvo: levim klikom miša na naslov ili sliku telegrama saučešća možete pristupiti prelistavanju sadržaja. Telegrami se otvaraju u posebnom prozoru na način koji simulira prelistavanje pravih knjiga. Duplim klikom na levi taster miša se vrši uveličavanje sadržaja. Ponovnim duplim klikom prikaz se vraća na prvobitan izgled.