Govor dr Zorana Đinđića na sastanku konzorcijuma donatora za izgradnju Hrama Svetog Save
Datum: 
18.07.2001
Period: 
Premijer 2001–2003.

Poziv dr Zorana Đinđića priložnicima Hrama

Naša je zajednička namera da dovršimo Hram Sv. Save. Još 1905. godine objavljen je prvi konkurs za rešenje ovog nacionalnog zavetnog hrama. Za koju godinu navršiće se stogodišnjica tog projekta. Mislim da je test naše snage i ozbiljnosti naroda da na prvu stoletnicu onoga što je započeto s pravom i opravdanjem, poduhvat uspešno okončamo.

U naše slabosti spada i to da ne završavamo ono što smo započeli. Valjalo bi da 21. vek započnemo ispravljanjem te osobine i da se setimo da imamo mnogo toga čime se možemo pohvaliti. Tu pre svega mislim na hrabrost da se upustimo u velike poduhvate. To je dobar osnov da i ovaj projekat, hrabro započet, hrabro i efikasno se privede završetku.

U Patrijaršiji smo se dogovorili da ubrzamo gradnju. Svi znamo da je proteklih šest decenija Crkvi oduzet materijalni osnov za delovanje. Ni Država danas nije u boljem finansijskom stanju, te je Vlada odlučila da podstakne donatorstvo.

Tokom jula i avgusta 2001. godine obavili smo razgovore sa nekoliko uspešnih preduzeća u zemlji, sa onima, pre svega, za koje verujemo da imaju mogućnost da se uključe u akciju, a da to ne bude na teret sopstvenih radnika. Okupili smo te donatore, i formirali inicijalni fond od 60 miliona dinara. Taj će novac biti upotrebljen da fasadu Hrama obložimo kamenom.

Vlada Srbije u svemu učestvuje kao koordinator, a celokupna akcija zasnovana je na dobroj volji. Novi mogući donatori se već javljaju.

Naredni značajni korak, a doprinos Fondu, vidimo u pozivu našim ljudima u rasejanju. Pozvaćemo našu Dijasporu da nam se pridruži u ovom projektu kako bi Hram završili za narednih godinu–dve. Ma koliko napora, muke i sredstava treba, verujem da će ukupa nacionalni dobitak kada ovaj Hram bude dovršen kao simbol Srbije i Beograda, biti pozitivan.

Moći ćemo da kažemo da je jedan od najvećih hrišćanskih i pravoslavnih hramova u svetu posvećen Svetom Savi, a da su ga posvetili njegovi donatori i graditelji, na najsvetijem tlu stare beogradske opštine – na Vračaru.

Ovaj govor predsednik Vlade Srbije, Dr Zoran Đinđić, održao je po okončanju sastanka na kome je obrazovan Konzorcijum donatora.