ZAHVALNOST

Fondacija dr Zoran Đinđić se zahvaljuje na pomoći u realizaciji projekta
“Virtuelni muzej Zorana Đinđića”:

Gospođi Ružici Đinđić
Skupštini grada Beograda i gradonačelniku Draganu Đilasu
Ambasadi Savezne Republike Nemačke i ambasadoru njegovoj ekselenciji - Volframu Masu
Agenciji Communis DDB
Arhivu Srbije
Narodnoj biblioteci Srbije
Vladi Srbije
Skupštini Srbije
Domu omladine Beograda
Demokratskoj stranci
Televiziji B92
Medijskoj kompaniji YES PRO
Liberalno demokratskoj partiji
Novinskoj dokumentaciji “Borbe”
Medijskoj dokumentaciji EBART
Nedeljniku Vreme
Novinskoj agenciji Tanjug
Produkcijskoj grupi Mreža
TV produkciji VIN
Radio Televiziji Srbije
Helsinškom odboru za ljudska prava

I svim pojedincima koji su pomogli u prikupljanju i klasifikaciji arhivskog materijala

Gorici Mojović
Aleksandru Mandiću
Borislavu Preliću
Latinki Perović
Srđi Popoviću
Sanji Džadžević
Nadi Krstić
Tei Rašković
Banetu Obradoviću
Biljani Stankov
Siniši Nikoliću
Dragoljubu Zamuroviću
Sanji Jovičić
Dušanu Veličkoviću
Nenadu Prokiću
Ivanu Andriću
Nenadu Stojanoviću
Mihailu Vukobratoviću
Miodragu Pejiću