Govor Zorana Đinđića na Čerčilovom simpozijumu
Evropa s dusom
U Cirihu 2002. godine
Autor: 
Fondacija dr Zoran Đinđić
Jezik: 
srpski

Govor Evropa sa dušom održan je oktobra 2002. godine na Čerčilovom simpozijumu u Cirihu. Govor svedoči o naporima koje je dr Zoran Đinđić činio kako bi ubrzao evropsku integraciju Srbije. Đinđićeva vlada započela je taj proces ali je on naglo zaustavljen ubistvom premijera.
U svom obrćanju prisutnim gostima premijer Đinđić kao da govori u ime celog regiona kada kaže: „Bez svoje celovitosti Evropa neće biti stabilna i neće moći da igra vodeću ulogu u svetskoj istoriji. Moja poruka je sledeća naravno da su odlučujuće pozitivne snage u samim zemljama Balkana ali nama je potrebna i pozitivna energija iz Evrope. Ova energija ne sme se svoditi na materijalne stvari, ona mora sadržati idealizam i emociju. Možda ja to pogrešno vidim, zato što ne živim u centralnoj Evropi, ali čini mi se da sama Evropa i ideja Evrope postaje sve više i više sužena na nešto protokolarno, na birokratsko, na procesualno. Nama je potreba evropska duša, i mi je, iako još nismo član EU, imamo.

Cena: 150.00 RSD