Beleške
Beleške dr Zorana Đinđića ukazuju na njegova razmišljanja o važnim državnim pitanjima i dokumentuju njegovu stalnu težnju za pronalaženjem najboljih rešenja za nagomilane probleme. Beleške otkrivaju fascinantnu moć razumevanja, analiziranja i predviđanja događaja. Beleške se, kao i veći deo građe, čuvaju u Arhivu Srbije gde je formiran lični fond dr Zorana Đinđića, čime je Arhiv uz postojeće lične fondove (Ilije Garašanina, Stojana Novakovića, Nikole Pašića, Jovana Cvijića...) bogatiji i za jednu istorijsku ličnost 20. i 21. veka.

Uputstvo: levim klikom miša na naslov ili sliku određene beleške možete pristupiti prelistavanju sadržaja. Beleške se otvaraju u posebnom prozoru na način koji simulira prelistavanje pravih knjiga. Duplim klikom na levi taster miša se vrši uveličavanje sadržaja. Ponovnim duplim klikom prikaz se vraća na prvobitan izgled.

Beležnica dr Zorana Đinđića sa zabeleškama o ekonomiji, Kosovu, efikasnoj Vladi, reformama i pravnoj državi.

Beležnica dr Zorana Đinđića sa zabeleškama o energetici, problemima na lokalu, radu Vlade.

Beležnica dr Zorana Đinđića sa zabeleškama o vrednostima, nasilju u porodici, radu vlade, proaktivnom stavu prema budućnosti.

Rokovnik dr Zorana Đinđića sa zabeleškama o ekonomiji, sindikatima, svojinskoj transformaciji, političkoj sceni u Srbiji.

Rokovnik Zorana Đinđića sa zabeleškama o stranačkoj organizaciji

Beleška Zorana Đinđića o odgovornosti prema životu

Beleška Zorana Đinđića o značaju obrazovanja

Beleška Zorana Đinđića o vrednostima

Beleška Zorana Đinđića o slobodi od straha